03
нов

ECPD međunarodni specijalistički program

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, je međunarodna obrazovna i istraživačka organizacija iz akademskog sistema UN.

Naša poseta ovom programu je bila sa ciljem boljeg upoznavanja principa rada samih komora kao i korišćenja kiseonike i svrhu oporavka sportista, nege tela, wellness efekata, prevencije kod zdravih ljudi i ostalog.

Takodje smo zamolili predavače da se posvete našim soft komorama novije generacije i svojim znanjem daju nama inpute za pravilan način korišćenja istih i njihovu upotrebu.

Ovaj program edukacije ima za cilj sticanje znanja iz oblasti hiperbarične medicine i fiziologije i patofiziologije ronjenja. Posebno se obrađuju teme vezane za indikacije, kontraindikacije i moguće toksične efekte primene kiseonika u hiperbaričnim uslovima, kao i efekti primene hiperbarične oksigenacije u prevenciji i lečenju različitih patoloških stanja, sa posebnim osvrtom na uticaj ove terapije na peroksidaciju i enzime antioksidacione zaštite. Ističe se i značaj hiperbarične terapije kao dela multidisciplinarnog pristupa u terapiji kardivaskularnih bolesti, dijabetesa, sistemskih bolesti, radionekroza, u neurologiji. Posebna pažnja će biti posvećena značaju primene ove terapije u pripremi i rehabilitaciji sportista.

Kursevi su je namenjeni specijalističkoj obuci lekara opšte prakse i specijalistima, medicinskim tehničarima, fizioterapeutima, ronilačkim klupskim lekarima i instruktorima ronjenja (kurs podvodne medicine), kolegama koje komore koriste za oporavak sportista, negu tela, wellness.

Ko-direktori programa su:

  • Prim. dr med. Miodrag Živković specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine, fiziolog, HBO Medical Center, Predsednik UG Srpska zdravstvena organizacija, Beograd,
  • Prof. dr Tomislav Jovanović, profesor Univerziteta u Beogradu i profesor ECPD Univerziteta za mir UN
  • Prof. dr Vladimir Jakovljević, Dekan Fakulteta medicinskih naukan Univerziteta u Kragujevcu.

Predavači su istaknuti eksperti iz ove oblasti:

  • Prof. dr Vujadin Mujović, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
  • Prof. dr Žarko Finderle, Medicinski fakultet Univerziteta u Ljubljani, Slovenija,
  • Doc. dr Branislav Baškot

Citiraćemo jednog od predavača kako on vidi i opisuje soft komoru koju mi koristimo:

“Unazad nekoliko godina na tržištu su se pojavile takozvane meke komore i one su namenjene za sportiste, wellness programe, poboljšanje kože, negu tela i mogu se svrstati u takvu grupu.

Zašto:

1. Meke komore se pune vazduhom maksimalno do 1,3-1,5 ata, u smesu vazduha se ubacuje kiseonik koji proizvodi koncentrator iz sobnog vazduha, i to 40-60% u smesi za disanje unutar same komore, ako ga udišete direktno preko oksigenih maski taj procenat unosa kiseonika u organizam se povećava. Parcijalni pritisak te mešavine je maksimalno 0,6 bar-a. i njegov proton ne prelzi, i ne sme, 4 do 5 L kiseonika u minuti.

2. To je samoproizvodnja kiseonika iz koncentratora, koji bi trebalo da imaju CE sertifikat i odobrenje agencije za lekove (ALIMS), čistoće kiseonika od 92% pa do 96%…..” prim. dr med. Miodrag Živković, specijalista pomorske, hiperbarične i podvodne medicine.